مقایسه لیست

2,064,000,000 تومان16,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 129

آپارتمان

1 هفته پیش

2,064,000,000 تومان16,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 129

آپارتمان

1 هفته پیش

1,950,000,000 تومان15,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 130

آپارتمان

1 هفته پیش

1,950,000,000 تومان15,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 130

آپارتمان

1 هفته پیش

2,080,000,000 تومان16,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 130

آپارتمان

1 هفته پیش

2,080,000,000 تومان16,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 130

آپارتمان

1 هفته پیش

200,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 130

آپارتمان

2 هفته پیش

200,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 130

آپارتمان

2 هفته پیش

627,000,000 تومان11,000,000 تومان
فروش واحد تجاری/اداری

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 57

مجتمع اداری - تجاری

2 هفته پیش

627,000,000 تومان11,000,000 تومان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 57

مجتمع اداری - تجاری

2 هفته پیش

747,000,000 تومان9,000,000 تومان
فروش واحد تجاری/اداری

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

مجتمع اداری - تجاری

2 هفته پیش

747,000,000 تومان9,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

مجتمع اداری - تجاری

2 هفته پیش

40,000,000 تومان/800000
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 70

آپارتمان

2 هفته پیش

40,000,000 تومان/800000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 70

آپارتمان

2 هفته پیش

650,000,000 تومان8,552,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 76.5

آپارتمان

2 هفته پیش

650,000,000 تومان8,552,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 76.5

آپارتمان

2 هفته پیش

372,000,000 تومان6,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 62

آپارتمان

2 هفته پیش

372,000,000 تومان6,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 62

آپارتمان

2 هفته پیش