آبگرمکن

107 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 50,000,000 تومان
 • 3,000,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

رهن و اجاره ویلایی ۱۴۴ متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 50,000,000 تومان
 • 3,000,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 2,800,000,000 تومان
 • 11,666,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۴۰ متری در خیابان معلم غازیان

 • 2,800,000,000 تومان
 • 11,666,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,700,000,000 تومان
 • 7,350,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۳۱ متر در میدان گاز غازیان

 • 1,700,000,000 تومان
 • 7,350,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 230 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,520,000,000 تومان
 • 8,000,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۱۹۰ متری در بی بی حوریه غازیان

 • 1,520,000,000 تومان
 • 8,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • 130 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 950,000,000 تومان
 • 5,278,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۱۸۰ متری در کلیور۲ بندرانزلی

 • 950,000,000 تومان
 • 5,278,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,100,000,000 تومان
 • 6,667,000 تومان
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۱۶۵ متری در خیابان اطبا غازیان

 • 1,100,000,000 تومان
 • 6,667,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 90 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 850,000,000 تومان
 • 7,404,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان شهدای شمالی بندرانزلی

 • 850,000,000 تومان
 • 7,404,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 114.8 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 60,000,000 تومان
 • 3,000,000 تومان/متری
رهن و اجاره آپارتمان در خیابان سی متری بندرانزلی

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان سی متری بندرانزلی

 • 60,000,000 تومان
 • 3,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 115 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,527,500,000 تومان
 • 6,500,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی در خیابان پرستار بندرانزلی

 • 1,527,500,000 تومان
 • 6,500,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 130 متر
 • ویلا
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن