آبگرمکن

126 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 700,000,000 تومان
 • 10,769,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان معلم غازیان

 • 700,000,000 تومان
 • 10,769,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 65 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,900,000,000 تومان
 • 9,178,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۰۷ متری در کلیور۲ بندرانزلی

 • 1,900,000,000 تومان
 • 9,178,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 110 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 480,000,000 تومان
 • 7,500,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در بلوار آلوچه چی غازیان

 • 480,000,000 تومان
 • 7,500,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 64 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,300,000,000 تومان
 • 4,961,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۶۲ متری در کمربندی بندرانزلی

 • 1,300,000,000 تومان
 • 4,961,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 140 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 360,000,000 تومان
 • 6,923,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان متروپل غازیان

 • 360,000,000 تومان
 • 6,923,000 تومان/متری
 • خواب: 1
 • Bathحمام: 1
 • 52 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 750,000,000 تومان
 • 8,823,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در بلوار نماز غازیان

 • 750,000,000 تومان
 • 8,823,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 85 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,100,000,000 تومان
 • 5,238,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۱۰ متری در خیابان میرزاکوچک خان بندرانزلی

 • 1,100,000,000 تومان
 • 5,238,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 415,000,000 تومان
 • 6,014,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان کارآموزی بندرانزلی

 • 415,000,000 تومان
 • 6,014,000 تومان/متری
 • خواب: 1
 • Bathحمام: 1
 • 69 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,400,000,000 تومان
 • 4,666,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۳۰۰ متری در خیابان کارآموزی بندرانزلی

 • 1,400,000,000 تومان
 • 4,666,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 140 متر
 • ویلا
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن