مقایسه لیست

450,000,000 تومان1,648,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

1 هفته پیش

450,000,000 تومان1,648,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

1 هفته پیش

1,500,000,000 تومان5,000,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

ویلا

1 هفته پیش

1,500,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

ویلا

1 هفته پیش

10,000,000,000 تومان5,000,000 تومان
فروش زمین
10,000,000,000 تومان5,000,000 تومان

زمین - کلنگی

1 هفته پیش

160,000,000 تومان5,925,000 تومان
فروش مغازه

متر: 27

مغازه و املاک تجاری

1 هفته پیش

160,000,000 تومان5,925,000 تومان

متر: 27

مغازه و املاک تجاری

1 هفته پیش

986,000,000 تومان4,000,000 تومان
فروش زمین
986,000,000 تومان4,000,000 تومان

زمین - کلنگی

1 هفته پیش

2,100,000,000 تومان1,500,000 تومان
فروش زمین
2,100,000,000 تومان1,500,000 تومان

زمین - کلنگی

1 هفته پیش

456,500,000 تومان5,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

1 هفته پیش

456,500,000 تومان5,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

1 هفته پیش

310,500,000 تومان4,500,000 تومان
فروش آپارتمان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 69

آپارتمان

1 هفته پیش

310,500,000 تومان4,500,000 تومان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 69

آپارتمان

1 هفته پیش

625,500,000 تومان4,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 139

آپارتمان

1 هفته پیش

625,500,000 تومان4,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 139

آپارتمان

1 هفته پیش