مقایسه لیست

3,982,000,000 تومان11,000,000 تومان
فروش زمین
3,982,000,000 تومان11,000,000 تومان

زمین - کلنگی

12 ساعت پیش

362,500,000 تومان1,450,000 تومان
فروش زمین
362,500,000 تومان1,450,000 تومان

زمین - کلنگی

14 ساعت پیش

350,000,000 تومان1,400,000 تومان
فروش زمین
350,000,000 تومان1,400,000 تومان

زمین - کلنگی

14 ساعت پیش

337,500,000 تومان1,350,000 تومان
فروش زمین
337,500,000 تومان1,350,000 تومان

زمین - کلنگی

14 ساعت پیش

713,000,000 تومان2,300,000 تومان
فروش زمین
713,000,000 تومان2,300,000 تومان

زمین - کلنگی

14 ساعت پیش

325,000,000 تومان1,300,000 تومان
فروش زمین
325,000,000 تومان1,300,000 تومان

زمین - کلنگی

14 ساعت پیش

50,000,000 تومان/5000000
رهن و اجاره مغازه

متر: 100

مغازه و املاک تجاری

2 روز پیش

50,000,000 تومان/5000000

متر: 100

مغازه و املاک تجاری

2 روز پیش

50,000,000 تومان/4000000
رهن و اجاره مغازه
50,000,000 تومان/4000000

متر: 25

مغازه و املاک تجاری

2 روز پیش

مغازه و املاک تجاری

2 روز پیش

مغازه و املاک تجاری

2 روز پیش