مقایسه لیست

1,200,000,000 تومان1,660,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

ویلا

7 روز پیش

1,200,000,000 تومان1,660,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

ویلا

7 روز پیش

800,000,000 تومان4,400,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 170

ویلا

2 هفته پیش

800,000,000 تومان4,400,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 170

ویلا

2 هفته پیش

600,000,000 تومان8,803,000 تومان
600,000,000 تومان8,803,000 تومان

اتاق خواب: 4

ویلا

2 هفته پیش

1,192,500,000 تومان4,500,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 265

آپارتمان

3 هفته پیش

1,192,500,000 تومان4,500,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 265

آپارتمان

3 هفته پیش