مقایسه لیست

230,000,000 تومان732,000 تومان
فروش زمین
230,000,000 تومان732,000 تومان

زمین - کلنگی

4 هفته پیش

900,000,000 تومان1,200,000 تومان
فروش زمین
900,000,000 تومان1,200,000 تومان

4 هفته پیش

140,000,000,000 تومان350,000 تومان
فروش زمین
140,000,000,000 تومان350,000 تومان

زمین - کلنگی

4 هفته پیش

600,000,000 تومان1,000,000 تومان
فروش زمین
600,000,000 تومان1,000,000 تومان

زمین - کلنگی

1 ماه پیش

400,000,000 تومان1,834,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 110

ویلا

1 ماه پیش

400,000,000 تومان1,834,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 110

ویلا

1 ماه پیش

58,650,000,000 تومان230,000 تومان
فروش زمین
58,650,000,000 تومان230,000 تومان

زمین - کلنگی

3 ماه پیش

58,650,000,000 تومان230,000 تومان
موجود نیست
58,650,000,000 تومان230,000 تومان

زمین - کلنگی

3 ماه پیش

2,000,000,000 تومان133,000 تومان
موجود نیست
2,000,000,000 تومان133,000 تومان

زمین - کلنگی

3 ماه پیش

4,000,000,000 تومان400,000 تومان
فروش زمین
4,000,000,000 تومان400,000 تومان

زمین - کلنگی

3 ماه پیش