سایر

23 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,300,000,000 تومان
 • 4,961,000 تومان/متری
فروش ویلایی 336 متری در سامانسر غازیان

فروش ویلایی ۲۶۲ متری در کمربندی بندرانزلی

 • 1,300,000,000 تومان
 • 4,961,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 140 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 3,594,000,000 تومان
 • 140,000 تومان/متری
فروش زمین 184 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش زمین ۲۵۶۷۲ متری در کمربندی بندرانزلی

 • 3,594,000,000 تومان
 • 140,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 12,500,000,000 تومان
 • 250,000 تومان/متری
فروش زمین 184 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش زمین ۵ هکتاری در سنگاچین بندرانزلی

 • 12,500,000,000 تومان
 • 250,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 322,000,000 تومان
 • 1,400,000 تومان/متری
فروش زمین 184 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش زمین ۲۳۰ متری در تربگوده غازیان

 • 322,000,000 تومان
 • 1,400,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 1,850,000,000 تومان
 • 500,000 تومان/متری
فروش زمین 184 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش زمین ۳۷۰۰ متری در سنگاچین بندرانزلی

 • 1,850,000,000 تومان
 • 500,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 230,000,000 تومان
 • 732,000 تومان
موجود نیست
 • 900,000,000 تومان
 • 1,200,000 تومان
موجود نیست
 • 140,000,000,000 تومان
 • 350,000 تومان
فروش زمین 184 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش زمین ۴۰ هکتار در سفیدکنار بندرانزلی

 • 140,000,000,000 تومان
 • 350,000 تومان
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 600,000,000 تومان
 • 1,000,000 تومان
موجود نیست

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن