مقایسه لیست

3,750,000,000 تومان9,375,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 140

ویلا

1 ماه پیش

3,750,000,000 تومان9,375,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 140

ویلا

1 ماه پیش

250,000,000 تومان/6000000
موجود نیست

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 270

آپارتمان

1 ماه پیش

250,000,000 تومان/6000000

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 270

آپارتمان

1 ماه پیش

5,000,000,000 تومان4,550,000 تومان
فروش ویلا
5,000,000,000 تومان4,550,000 تومان

متر: 260

ویلا

3 ماه پیش

7,500,000,000 تومان10,273,000 تومان
فروش زمین
7,500,000,000 تومان10,273,000 تومان

زمین - کلنگی

3 ماه پیش

15,500,000,000 تومان21,232,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 470

ویلا

3 ماه پیش

15,500,000,000 تومان21,232,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 470

ویلا

3 ماه پیش

6,800,000,000 تومان17,000,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 417

ویلا

3 ماه پیش

6,800,000,000 تومان17,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 417

ویلا

3 ماه پیش

100,000,000 تومان/10000000
رهن و اجاره ویلا

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 200

ویلا

5 ماه پیش

100,000,000 تومان/10000000

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 200

ویلا

5 ماه پیش