مقایسه لیست

480,000,000 تومان4,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

آپارتمان

1 هفته پیش

480,000,000 تومان4,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

آپارتمان

1 هفته پیش

متر: 60

مغازه و املاک تجاری

1 هفته پیش

متر: 60

مغازه و املاک تجاری

1 هفته پیش

2,904,000,000 تومان8,000,000 تومان
فروش زمین
2,904,000,000 تومان8,000,000 تومان

متر: 456

زمین - کلنگی

1 هفته پیش

10,000,000 تومان/1500000
رهن و اجاره مغازه
10,000,000 تومان/1500000

متر: 28

مغازه و املاک تجاری

1 هفته پیش

504,000,000 تومان18,000,000 تومان
فروش مغازه

متر: 28

مغازه و املاک تجاری

1 هفته پیش

504,000,000 تومان18,000,000 تومان

متر: 28

مغازه و املاک تجاری

1 هفته پیش

552,000,000 تومان6,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 92

آپارتمان

1 هفته پیش

552,000,000 تومان6,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 92

آپارتمان

1 هفته پیش

601,000,000 تومان6,200,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 97

آپارتمان

1 هفته پیش

601,000,000 تومان6,200,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 97

آپارتمان

1 هفته پیش

3,600,000,000 تومان150,000 تومان
فروش زمین
3,600,000,000 تومان150,000 تومان

زمین - کلنگی

1 هفته پیش

500,000,000 تومان1,900,000 تومان
فروش ویلا

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 120

ویلا

1 هفته پیش

500,000,000 تومان1,900,000 تومان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 120

ویلا

1 هفته پیش