مقایسه لیست

12,000,000,000 تومان16,900,000 تومان

مغازه و املاک تجاری

2 روز پیش

12,000,000,000 تومان16,900,000 تومان

مغازه و املاک تجاری

2 روز پیش

90,000,000 تومان1,290,000 تومان

2 روز پیش

4,000,000,000 تومان8,000,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 2متر: 453

ویلا

2 روز پیش

4,000,000,000 تومان8,000,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 2متر: 453

ویلا

2 روز پیش

7,000,000,000 تومان14,000,000 تومان
7,000,000,000 تومان14,000,000 تومان

اتاق خواب: 3متر: 430

ویلا

2 روز پیش

3,500,000,000 تومان7,000,000 تومان

اتاق خواب: 5حمام: 2متر: 430

ویلا

2 روز پیش

3,500,000,000 تومان7,000,000 تومان

اتاق خواب: 5حمام: 2متر: 430

ویلا

2 روز پیش

2,000,000,000 تومان3,850,000 تومان
2,000,000,000 تومان3,850,000 تومان

متر: 400

ویلا

2 روز پیش

2,300,000,000 تومان10,450,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 352

ویلا

2 روز پیش

2,300,000,000 تومان10,450,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 352

ویلا

2 روز پیش

1,700,000,000 تومان3,400,000 تومان
1,700,000,000 تومان3,400,000 تومان

حمام: 1متر: 310

ویلا

2 روز پیش

1,200,000,000 تومان4,000,000 تومان
1,200,000,000 تومان4,000,000 تومان

زمین - کلنگی

2 روز پیش