مشاور املاک اریکه
وب‌سایت خدمات ملکی در بندرانزلی

مشاور املاک اریکه
وب‌سایت خدمات ملکی در بندرانزلی

مشاور املاک اریکه
وب‌سایت خدمات ملکی در بندرانزلی
جستجوی پیشرفته

مقایسه لیست

280,000,000 تومان4,460,000 تومان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 56

آپارتمان

11 ساعت پیش

280,000,000 تومان4,460,000 تومان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 56

آپارتمان

11 ساعت پیش

1,159,000,000 تومان9,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 122

آپارتمان

12 ساعت پیش

1,159,000,000 تومان9,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 122

آپارتمان

12 ساعت پیش

1,220,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 122

آپارتمان

12 ساعت پیش

1,220,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 122

آپارتمان

12 ساعت پیش

1,270,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 127

آپارتمان

12 ساعت پیش

1,270,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 127

آپارتمان

12 ساعت پیش

1,333,500,000 تومان10,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 127

آپارتمان

12 ساعت پیش

1,333,500,000 تومان10,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 127

آپارتمان

12 ساعت پیش

1,281,000,000 تومان10,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 122

آپارتمان

12 ساعت پیش

1,281,000,000 تومان10,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 122

آپارتمان

12 ساعت پیش

2,490,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 249

آپارتمان

12 ساعت پیش

2,490,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 249

آپارتمان

12 ساعت پیش

430,000,000 تومان6,142,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 70

آپارتمان

12 ساعت پیش

430,000,000 تومان6,142,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 70

آپارتمان

12 ساعت پیش

540,000,000 تومان6,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 90

آپارتمان

12 ساعت پیش

540,000,000 تومان6,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 90

آپارتمان

12 ساعت پیش

80,000,000 تومان
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 83متر
 • 12 ساعت پیش
165,000,000 تومان
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 147متر
 • 12 ساعت پیش
25,000,000 تومان/2800000
 • 5اتاق خواب
 • 110متر
 • 3 روز پیش
50,000,000 تومان/1100000
 • 2اتاق خواب
 • 80متر
 • 3 روز پیش
20,000,000 تومان/2200000
 • 3اتاق خواب
 • 80متر
 • 3 روز پیش
30,000,000 تومان/4300000
50,000,000 تومان/3000000
 • 800متر
 • 2 ماه پیش
400,000,000 تومان
400,000,000 تومان

۱۰ نکته که در هنگام بازدید خرید ملک باید به آنها توجه کنید

یک انتخاب مناسب و رعایت قواعد خرید ملک می‌تواند باعث...

بیشتر بخوانید ...