جستجوی پیشرفته

مقایسه لیست

546,000,000 تومان6,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 84

آپارتمان

1 هفته پیش

546,000,000 تومان6,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 84

آپارتمان

1 هفته پیش

490,000,000 تومان5,833,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 84

آپارتمان

1 هفته پیش

490,000,000 تومان5,833,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 84

آپارتمان

1 هفته پیش

400,000,000 تومان4,761,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 84

آپارتمان

1 هفته پیش

400,000,000 تومان4,761,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 84

آپارتمان

1 هفته پیش

456,500,000 تومان5,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

1 هفته پیش

456,500,000 تومان5,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

1 هفته پیش

332,000,000 تومان4,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

1 هفته پیش

332,000,000 تومان4,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

1 هفته پیش

415,000,000 تومان5,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

1 هفته پیش

415,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

1 هفته پیش

415,000,000 تومان5,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

1 هفته پیش

415,000,000 تومان5,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

1 هفته پیش

415,500,000 تومان5,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

1 هفته پیش

415,500,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

1 هفته پیش

265,000,000 تومان3,192,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

1 هفته پیش

265,000,000 تومان3,192,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

1 هفته پیش

رهن و اجاره آپارتمان
70,000,000 تومان/1200000
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 105متر
 • 2 هفته پیش
رهن و اجاره آپارتمان
50,000,000 تومان/1000000
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 93متر
 • 2 هفته پیش
رهن و اجاره واحد تجاری و اداری
20,000,000 تومان/2000000
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 72متر
 • 2 هفته پیش
رهن و اجاره ویلا
350000050,000,000 تومان
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 118متر
 • 2 هفته پیش
رهن کامل آپارتمان
70,000,000 تومان
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 65متر
 • 2 هفته پیش
رهن و اجاره آپارتمان
50,000,000 تومان/800000 ماهیانه
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 91متر
 • 2 هفته پیش
رهن و اجاره آپارتمان
60,000,000 تومان/650000
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 94متر
 • 2 هفته پیش
50,000,000 تومان/700000
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 67متر
 • 2 هفته پیش

۱۰ نکته که در هنگام بازدید خرید ملک باید به آنها توجه کنید

یک انتخاب مناسب و رعایت قواعد خرید ملک می‌تواند باعث...

بیشتر بخوانید ...