جستجوی پیشرفته

مقایسه لیست

1,941,000,000 تومان14,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 138

آپارتمان

2 روز پیش

1,941,000,000 تومان14,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 138

آپارتمان

2 روز پیش

1,802,000,000 تومان13,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 138

آپارتمان

2 روز پیش

1,802,000,000 تومان13,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 138

آپارتمان

2 روز پیش

1,350,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 135

آپارتمان

2 روز پیش

1,350,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 135

آپارتمان

2 روز پیش

1,417,500,000 تومان10,500,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 135

آپارتمان

2 روز پیش

1,417,500,000 تومان10,500,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 135

آپارتمان

2 روز پیش

1,552,500,000 تومان11,500,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 135

آپارتمان

2 روز پیش

1,552,500,000 تومان11,500,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 135

آپارتمان

2 روز پیش

1,687,500,000 تومان12,500,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 135

آپارتمان

2 روز پیش

1,687,500,000 تومان12,500,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 135

آپارتمان

2 روز پیش

1,005,000,000 تومان7,500,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 134

آپارتمان

2 روز پیش

1,005,000,000 تومان7,500,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 134

آپارتمان

2 روز پیش

938,000,000 تومان7,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 134

آپارتمان

2 روز پیش

938,000,000 تومان7,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 134

آپارتمان

2 روز پیش

1,026,000,000 تومان9,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 134

آپارتمان

2 روز پیش

1,026,000,000 تومان9,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 134

آپارتمان

2 روز پیش

100,000,000 تومان/6500000
 • 4اتاق خواب
 • 1حمام
 • 200متر
 • 1 هفته پیش
40,000,000 تومان/2200000
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 120متر
 • 1 هفته پیش
175,000,000 تومان
 • 3اتاق خواب
 • 1حمام
 • 147متر
 • 1 هفته پیش
80,000,000 تومان
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 98متر
 • 1 هفته پیش
80,000,000 تومان
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 80متر
 • 1 هفته پیش
55,000,000 تومان/500000
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 75متر
 • 1 هفته پیش

۱۰ نکته که در هنگام بازدید خرید ملک باید به آنها توجه کنید

یک انتخاب مناسب و رعایت قواعد خرید ملک می‌تواند باعث...

بیشتر بخوانید ...