جستجوی پیشرفته باغ و زمین / کلنگی

جستجوی اختصاصی باغ و زمین / کلنگی با استفاده از موتور جستجوی قدرتمند سایت ، ملک مورد نظر خود را بیابید

بنر تبلیغاتی

class='img-thumbnail
اینستاگرام
class='img-thumbnail
اینستاگرام
class='img-thumbnail
فروش زمین 164/5 متر انزلی خیابان کوی واحدی
411,250,000 تومان
خرید و فروش

فروش زمین 164/5 متر انزلی خیابان کوی واحدی


164 m 2

01344554000
فروش زمین 364 متر انزلی شهرک خزرویلا
288,000,000 تومان
خرید و فروش

فروش زمین 364 متر انزلی شهرک خزرویلا


364 m 2

01344554000
فروش زمین 500 متر انزلی خیابان پاسداران
2,000,000,000 تومان
خرید و فروش

فروش زمین 500 متر انزلی خیابان پاسداران


500 m 2

01344554000
فروش زمین 1126 متر غازیان رو به روی دهکده ساحلی
788,200,000 تومان
خرید و فروش

فروش زمین 1126 متر غازیان رو به روی دهکده ساحلی


1,126 m 2

01344554000
فروش زمین 1366 متر انزلی خیابان کلیور1
2,322,200,000 تومان
خرید و فروش

فروش زمین 1366 متر انزلی خیابان کلیور1


1,366 m 2

01344554000
فروش زمین 1350 متر انزلی خیابان کلیور1
1,620,000,000 تومان
خرید و فروش

فروش زمین 1350 متر انزلی خیابان کلیور1


1,350 m 2

01344554000
فروش زمین 222/6 متر دو بر انزلی پل هوایی
446,000,000 تومان
خرید و فروش

فروش زمین 222/6 متر دو بر انزلی پل هوایی


2,226 m 2

01344554000
فروش زمین 4491 متر غازیان خیابان اطبا
13,473,000,000 تومان
خرید و فروش

فروش زمین 4491 متر غازیان خیابان اطبا


4,491 m 2

01344554000
فروش زمین 10000 متر انزلی بشمن
4,500,000,000 تومان
خرید و فروش

فروش زمین 10000 متر انزلی بشمن


10,000 m 2

01344554000
فروش زمین 15000 متر غازیان خیابان نامجو
37,500,000,000 تومان
خرید و فروش

فروش زمین 15000 متر غازیان خیابان نامجو


15,000 m 2

01344554000
فروش زمین 300 متر انزلی خیابان میان پشته
750,000,000 تومان
خرید و فروش

فروش زمین 300 متر انزلی خیابان میان پشته


300 m 2

01344554000
فروش زمین 300 متر انزلی خیابان کاسپین
480,000,000 تومان
خرید و فروش

فروش زمین 300 متر انزلی خیابان کاسپین


300 m 2

01344554000
فروش زمین 400 متر غازیان متروپل
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

فروش زمین 400 متر غازیان متروپل


400 m 2

01344554000
رهن و اجاره مغازه 30 متر انزلی میدان امام
10,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

رهن و اجاره مغازه 30 متر انزلی میدان امام


30 m 2

01344554340
فروش زمین 500 متر انزلی خیابان پاسداران
2,300,000,000 تومان
خرید و فروش

فروش زمین 500 متر انزلی خیابان پاسداران


500 m 2

01344554000
فروش زمین 500 متر انزلی خیابان پاسداران
1,300,000,000 تومان
خرید و فروش

فروش زمین 500 متر انزلی خیابان پاسداران


500 m 2

01344554000